Умови прийому до магістратури


Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка м. Старобільськ
Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання
Кафедра державної служби та управління навчальними й соціальними закладами

 Запрошує на навчання в магістратурі:
- Державної служби
- Управління навчальним закладом
- Управління соціальним закладом
- Адміністративного управління
Кафедра державної служби та управління навчальними й соціальними закладами була створена у 2009 році у складі Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Луганського національного університету. 


Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Євген Миколайович Хриков. На кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких 3 докторів наук, 8 кандидатів наук.
Кафедра забезпечує діяльність аспірантури та докторантури з наукових спеціальностей: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 - «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.06 - «Теорія та методика управління освітою»; 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління».
На базі кафедри діє Громадська організація «Асоціація дослідників проблем управління» з метою розвитку теорії та практики менеджменту. Кафедра підтримує тісні взаємостосунки з провідними університетами України та зарубіжжя.


Магістратура управління соціальним закладом

 Підготовка магістрів спеціальності «Управління соціальним закладом» відбувається за інноваційною формою, з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє побудувати спільну роботу слухача та викладача в мережі Інтернет.
За цією спеціальністю готуються керівники соціальних закладів, які будуть компетентні в питаннях теорії та практики управління соціальним закладом, здійснюватимуть організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності та соціального розвитку закладу.
Випускники магістратури отримують кваліфікацію керівника соціального закладу та мають право вступу до аспірантури, науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації, управлінської та наукової роботи, займати посади директора (начальника), заступник директора (начальника) соціальних служб, центрів та закладів.
Документи приймаються від осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Навчання в магістратурі за вказаною спеціальністю здійснюється за державним замовленням (бюджетна форма навчання) та контрактною формою навчання.
Термін навчання – 1,5 роки

Магістратура державної служби  

Магістратура державної служби здійснює підготовку фахівців у галузі державного управління спеціальності «Державна служба» за спеціалізацією «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування». Після закінчення навчання слухачі магістратури одержують диплом магістра державного зразка з присвоєнням кваліфікації магістра державної служби. На навчання до магістратури за вказаною спеціальністю на денну та заочну форму за державним замовленням (бюджетна форма навчання) приймаються тільки державні службовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів. На навчання до магістратури на денну та заочну форму за контрактом приймаються випускники вузів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Мати стаж роботи або працювати в органах державної влади або місцевого самоврядування необов’язково. Випускники магістратури мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, у вищих навчальних закладах І – IV рівнів акредитації, вступу до аспірантури.  
Термін навчання: денна форма навчання – 1,5 роки; заочна форма навчання – 22 місяці

 Магістратура управління навчальним закладом 

За цією спеціальністю готуються керівники навчальних закладів, які матимуть знання про світовий розвиток освіти, вміння на практиці впроваджувати інноваційні технології в освітньому процесі, будуть компетентні в правових, фінансових, управлінських питаннях освітньої діяльності. Випускники магістратури отримують кваліфікацію керівника підприємства, установи, організації (у сфері освіти та виробничого навчання). Випускники магістратури мають право вступу до аспірантури, науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації, управлінської та наукової роботи, займати посади директора (завідувача), заступника директора (завідувача) навчального закладу, керівника підприємства, установи, організації у сфері освіти та виробничого навчання. Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формою. Документи приймаються від осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Навчання в магістратурі за вказаною спеціальністю здійснюється за державним замовленням (бюджетна форма навчання) та контрактною формою навчання. Термін навчання - 1,5 роки.

Магістратура


«Адміністративний менеджмент» За цією спеціальністю здійснюється підготовка адміністративного персоналу.

Випускники магістратури одержують диплом магістра державного зразка з присвоєнням кваліфікації менеджера (управителя) з адміністративної діяльності та мають право працювати на керівних посадах підприємств, установ і організацій різних типів, форм власності та підпорядкування, а також органів державної влади та місцевого самоврядування, вступати до аспірантури, займатися науково-педагогічною діяльністю.
Навчання здійснюється за денною формою за державним замовленням та на контрактній основі. Документи приймаються від осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» будь-якого напряму підготовки.
Термін навчання - 1,5 роки.

 Перелік необхідних документів:

1. Заява на ім’я ректора
2. Медична довідка № 086-у
3. 6 фото 3˟4
4. Копія диплома та додатка до диплома
5. Ідентифікаційний код (копія)
6. Копія паспорта (1-2 стор.)
7. Файли (5 шт.), папка для файлів
8. 50 аркушів формату Ф-4
9. 3 конверти з марками по Україні
10. Копію документа про зміну прізвища (у разі різних прізвищ у паспорті та дипломі)


Повну інформацію щодо вступу та навчання у магістратурі Ви можете отримати:
за тел.: 066-129-23-35
на сайтах:
ipodn@ukr.net
за адресою:
92700, м. Старобільськ, пл.Гоголя, 1.

Кафедра державної служби, адміністрування та управління,
Директорат Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання:
Приміщення бібліотеки

Немає коментарів:

Дописати коментар